Waddendistrict
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

De grens met het Maritiem district is onscherp. Op de huidige kaart wordt alleen het eigenlijke duingebied tot het Waddendistrict (W) gerekend, maar ook het grootste deel van de Lauwersmeer behoort hiertoe. Daarentegen worden de ingepolderde gebieden van de Waddeneilanden (ook die in Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) tot het Noordelijk kleidistrict gerekend.
Enige soorten van duinvalleien zijn tot het Waddendistrict beperkt. Ten opzichte van het Renodunaal district onderscheidt het Waddendistrict zich door een heideflora met een aantal soorten die ook in het Pleistocene district voorkomen.

Alternative form voor Waddendistrict : Wadden-.

floradistricten.jpg

floradistricten.jpg