Mentha longifolia L.

Hertsmunt
SL. 0815

Mentha longifolia L.
Familie Lamiaceae.

Diagnostische kenmerken
Nervatuur van de bladen van boven niet netvormig ingezonken. Meercellige haren onvertakt. Plant alleen met ondergrondse uitlopers. Bladen langwerpig tot lancetvormig, van onderen viltig, van boven groen en vrijwel kaal. Schijnaren dik, aan de top min of meer afgerond. Bloemkroon lila. Plant met minder sterke geur.

Hoogte bloeiende plant
0,30-0,90 m.
Bloeitijd
Juli-september.
Levensvorm
Hemikryptofyt.

Standplaats
Op natte, voedselrijke grond aan rivieroevers, tussen stenen beschoeiingen, vooral in het zoetwatergetijdengebied.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij zeldzaam in het Fluviatiel district; elders zeer zeldzaam.
KFK 556.

Opmerkingen
- Door het voorkomen van bastaarden kan het determineren van Mentha-soorten moeilijkheden opleveren.
Voor een goede determinatie moeten volledige planten worden onderzocht met bloeiende hoofdstengels, goed ontwikkelde middelste stengelbladen en (boven- en/of ondergrondse) uitlopers.

- Zie Mentha rotundifolia(x) voor bastaard met Mentha suaveolens.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1191

%LABEL% (%SOURCE%)