Orobanche reticulata Wallr.

Distelbremraap
SL. 0906

Rode Lijst: Gevoelig

Orobanche reticulata Wallr.
Familie Orobanchaceae.

Diagnostische kenmerken
Bovenlip van de bloemkroon vaak met donker gekleurde klierharen (in droge toestand met zwarte basis; kroon bij doorvallend licht gestippeld). Kelkhelften meestal korter dan de kroonbuis. Bloemkroon 15-25 mm lang, wit of geelachtig, zoom rood of bleek paars aangelopen. Meeldraden op 2-4 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant; helmdraden onderaan behaard, bovenaan kaal of zwak klierachtig behaard, evenals de stijl. Stempel roodachtig paars, zelden geel.

Hoogte bloeiende plant
0,15-0,90 m.
Bloeitijd
Juni-juli, soms in herfst.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Parasiterend op Distel- (Carduus) en Vederdistel- (Cirsium) soorten. Op dijken en in bermen, ook tussen struikgewas.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer zeldzaam in het Fluviatiel district.
KFK 234.

Opmerking
Orobanche lutea lijkt veel op deze soort en komt in het zelfde gebied voor. De bloemen ervan zijn veel donkerder van kleur (rood of bruinachtig) en gemiddeld groter (20-32 mm lang), de stempel is geel en de meeldraden zijn meestal hoger op de kroonbuis ingeplant en wel op 3-6 mm boven de voet.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1077

%LABEL% (%SOURCE%)