Eleocharis quinqueflora (Hartman) O.Schwarz

Armbloemige waterbies
SL. 0438

Rode Lijst: Bedreigd.

Eleocharis quinqueflora (Hartman) O.Schwarz
Familie Cyperaceae.

Diagnostische kenmerken
Aren 3-7-bloemig, 5-7 mm lang. Stijl aan de voet niet ingesnoerd. Stempels 3. Nootje in doorsnede stomp driekantig, stekelpuntig, ca. 2 mm lang, geelbruin.

Hoogte bloeiende plant
0,05-0,25 m.
Bloeitijd
Mei-juli.
Levensvorm
Helofyt, Hemikryptofyt.

Standplaats
Op open plaatsen op natte, zoete tot brakke, kalkrijke grond in laag grasland in duinvalleien en op binnenduingraslanden, ook aan de hoge rand van schorren; voorts op kwelplekken op voedselarme, grazige grond in het binnenland.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in de Duindistricten, zeer zeldzaam in het Subcentreuroop en Gelders district.
KFK 655.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2058

%LABEL% (%SOURCE%)