Lepidium latifolium L.

Peperkers
SL. 0732

Lepidium latifolium L.
Familie Brassicaceae.

Diagnostische kenmerken
Stengelbladen eirond tot lancetvormig, de middelste getand, de bovenste gaafrandig. Onderste bladen lang gesteeld, eirond, soms geveerd. Vruchten even lang als breed, afgerond, ca. 2 mm lang. Vruchttrossen kort, talrijk.

Hoogte bloeiende plant
0,50-1,00 m.
Bloeitijd
Juni-juli.
Levensvorm
Hemikryptofyt.

Standplaats
Op vrij vochtige, voedselrijke, vaak iets brakke grond aan grazige dijken en tussen stenen van beschoeiingen en bestratingen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer zeldzaam in het Laagveendistricten, de IJsselmeerpolders, het Fluviatiel district en in Urbane gebieden.
KFK 534.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 257
Pagina 262

%LABEL% (%SOURCE%)