Convolvulus arvensis L.

Akkerwinde
SL. 0350

Convolvulus arvensis L.
Familie Convolvulaceae.

Diagnostische kenmerken
Steelblaadjes klein, ongeveer halverwege de bloemsteel geplaatst. Stempellobben draadvormig. Plant kaal of weinig behaard. Bladen langwerpig tot eirond, meestal met pijl- of spiesvormige voet. Stengel windend of liggend. Buitenste kelkbladen langwerpig of elliptisch, stomp of uitgerand. Bloemkroon geheel wit of roze, óf met meer of minder duidelijke, roze of witte strepen, 5 of meer malen zo lang als de kelk. Doosvrucht kaal (in Nederland weinig gevormd).

Hoogte bloeiende plant
0,20-1,00 m.
Bloeitijd
Juni-herfst.
Levensvorm
Hemikryptofyt, Geofyt.

Standplaats
Op open, matig vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond, vooral in grasland en op braakliggend land; ook op stenige plaatsen, zeer veel langs spoorwegen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen; maar minder algemeen in de Pleistocene districten, de IJsselmeerpolders en het Fries-Groningse deel van het Noordelijk kleidistrict.
KFK 999.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 981: Convulvulus - Winde

%LABEL% (%SOURCE%)