Arctium nemorosum Lej.

Bosklit
FB. 0085

Arctium nemorosum Lej.
Familie Asteraceae.

Diagnostische kenmerken
Basale deel van de middelste omwindselbladen (1,6-)1,7-2,5 mm breed. Hoofdjes van het eindstandige deel van de bloeiwijze 2,5-4 cm breed; alle hoofdjes aan het eind van de takken ongesteeld. Binnenste omwindselbladen 1-6 mm langer dan de bloemen. Bloemkroon kaal.

Hoogte bloeiende plant
0,90-2,00 m.
Bloeitijd
Juni-augustus (eerder dan Arctium minus).

Standplaats
Op vochtige, stikstof- en kalkrijke grond aan bosranden, op kapvlakten, langs bospaden.

Zeldzaamheid en verspreiding
Recent in het Subcentreuroop district (Montferland), al enige jaren standhoudend; waarschijnlijk met strooisel uit Duitsland aangevoerd.

Opmerking
Planten van Arctium minus waarbij de middelste omwindselbladen relatief breed (1,6 mm) en de hoofdjes tevens ongesteeld zijn, onderscheiden zich van Arctium nemorosum als volgt: binnenste omwindselbladen even lang als of korter dan de bloemen, en/of bloemkroon bezet met korte klierharen.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1605

%LABEL% (%SOURCE%)