Key: Step 3219. 1605

1605a. Basale deel van de middelste omwindselbladen (1,6-)1,7-2,5 mm breed. Hoofdjes van het eindstandige deel van de bloeiwijze 2,5-4 cm breed; alle hoofdjes aan het eind van de takken ongesteeld. Binnenste omwindselbladen 1-6 mm langer dan de bloemen. Bloemkroon kaal.

Bosklit.

Arctium nemorosum

1605b. Basale deel van de middelste omwindselbladen 0,6-1,6 mm breed. Hoofdjes van het eindstandige deel van de bloeiwijze
1,5-3 cm breed, al of niet gesteeld.

Gewone klit.

Arctium minus
Decision path