Dactylorhiza maculata subsp. maculata

Gevlekte orchis
SL. 0885

Rode Lijst: Kwetsbaar. BESCHERMD!

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii (Druce) Hyl.
Familie Orchidaceae.

Diagnostische kenmerken
Onderlip ondiep 3-lobbig, de middelste lob 3-hoekig en aanmerkelijk smaller dan de zijlobben. Onderste stengelblad meestal in het midden het breedst, vrij spits. Blad van onderen dof groen.

Hoogte bloeiende plant
(0,20-)0,30-0,50(-0,60) m.
Bloeitijd
Juni-juli.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op natte tot vochtige, matig voedselrijke graslanden en heiden, ook in de duinen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij zeldzaam; ontbreek in het Noordelijk kleidistrict.

Opmerkingen
- Dactylorhiza is een moeilijk geslacht, vooral wat betreft de allopolyploïde taxa die ontstaan zijn uit hybridisatie van Dactylorhiza incarnata en D. maculata subsp. fuchsii. In feite komen er steeds meer aanwijzingen dat deze tetraploïde taxa verscheidene malen op verschillende plaatsen ontstaan zijn. Indien deze alle apart zouden worden onderscheiden, is een juiste determinatie onmogelijk op grond van uiterlijke kenmerken. Andersom lijkt het ook onwenselijk om al deze taxa in 1 soort samen te vatten. De opvatting van Pedersen (J. Eur. Orch.36: 869) om de taxa als ondersoorten van Dactylorhiza majalis te onderscheiden wordt hier gevolgd.

- Ten onrechte is vroeger voor Nederland vermeld Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó (Orchis traunsteineri Sauter; Atlas van de Nederlandse Flora 1: 157; C.A.J. Kreutz, De Verspreiding van de Inheemse Orchideeën in Nederland, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek nr. 44, 1987.: 131). Deze planten zijn waarschijnlijk te beschouwen als bastaarden van Dactylorhiza maculata met Dactylorhiza majalis s.l. (Zie H. Sundermann, Europäische und mediterrane Orchideen: 171.)

Deze ondersoort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 885: Ondersoorten D. maculata

%LABEL% (%SOURCE%)