Key: Step 1763. Ondersoorten D. maculata

885a. Onderlip diep 3-lobbig, de middelste lob langwerpig en nagenoeg even breed als de zijlobben. Onderste stengelblad meestal boven het midden het breedst, stomp. Blad van onderen glanzend.

Bosorchis.

Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii

885b. Onderlip ondiep 3-lobbig, de middelste lob 3-hoekig en aanmerkelijk smaller dan de zijlobben. Onderste stengelblad meestal in het midden het breedst, vrij spits. Blad van onderen dof groen.

Gevlekte orchis.

Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Decision path