Veronica polita Fr.

Gladde ereprijs
SL. 1359

Veronica polita Fr.
Familie Plantaginaceae.

Diagnostische kenmerken
Kelkslippen breed eirond, spits tot toegespitst, onder de vrucht elkaar met de randen bedekkend, zwak behaard. Doosvrucht aan de randen niet gekield. Stijl ca. 1,5 mm lang, meestal ver buiten de insnijding van de vrucht uitstekend. Bladen donkergroen, meestal glanzend, eirond, soms langwerpig, diep gekarteld-gezaagd. Bloemkroon 5-8 mm breed, donkerblauw of met witte onderste slip, zelden geheel wit; de slippen verschillend van breedte. Vruchthokken 7-9(-15)-zadig.

Hoogte bloeiende plant
0,07-0,30 m.
Bloeitijd
April-herfst.
Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
Op open, vochtige, zeer voedselrijke grond in akkers en moestuinen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij zeldzaam in het Fluviatiel district, het Zuidlimburgs district en het Noordelijk kleidistrict, elders zeer zeldzaam; ontbreekt in het Drents district, het Kempens district en het Waddendistrict.
KFK 756.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1112

%LABEL% (%SOURCE%)