Potamogeton lucens L.

Glanzig fonteinkruid
SL. 0994

Potamogeton lucens L.
Familie Potamogetonaceae.

Diagnostische kenmerken
Ondergedoken bladen alle in een korte (1-2 cm lange) steel versmald, de hogere niet langer gesteeld dan de onderste, lancetvormig, 10-25 x 1-5 cm, 9-11(-15)-nervig, de rand vrij sterk gegolfd. Drijvende bladen nooit aanwezig maar de bovenste bladen soms met uittredende, gekromde middennerf die als een "stekel" boven water uitsteekt. Vruchtjes cirkelrond, 2,5-4 mm lang.

Hoogte bloeiende plant
0,60-2,00 m.
Bloeitijd
Juni-september.
Levensvorm
Hydrofyt.

Standplaats
In zoet, voedselrijk water, vooral in plassen, kanalen en oude rivierarmen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij algemeen in het Fluviatiel district en het Laagveendistrict; vrij zeldzaam in de Pleistocene districten, zeldzaam in het Noordelijk kleidistrict en Renodunaal district, elders zeer zeldzaam.

Opmerkingen
- De (onvruchtbare) bastaard met Potamogeton natans heeft een minder duidelijke plooi aan de voet van de drijvende bladen en bladschijfloze onderste bladen. De middelste en bovenste bladen onderscheiden zich echter van deze doordat ze enigszins doorzichtig en korter gesteeld zijn: Potamogeton xfluitans Roth (= Potamogeton lucens x Potamogeton natans) (FB. 1619). Zeer zeldaam in de Pleistocene districten (Gort.8: 130, 28: 31).

- De bastaard Potamogeton xdecipiens Koch (= Potamogeton lucens x Potamogeton perfoliatus; synoniem: Potamogeton xsalicifolius Wolfg.) (FB. 1632) is onvruchtbaar en intermediair tussen de ouders; meestal vertonen enige bladen een kort uittredende, niet gekromde middennerf. Zeer zeldzaam in het Drents district en het aangrenzend Laafveen district en in Twente. (OF4: 252; Gort.8: 95, 131).

- Op enkele plaatsen komt voor de bastaard Potamogeton xangustifolius J.Presl - Gegolfd fonteinkruid (= Potamogeton gramineus x Potamogeton lucens; synoniem: Potamotegon xzizii Koch ex Roth) (SL1004). Deze vormt (althans ogenschijnlijk) normale, 2-2,5 mm lange, min of meer half-cirkelronde vruchtjes, en is overigens intermediair tussen de ouders. Zeer zeld. op de grens van het Drents district en Laagveendistrict, en in het Kempens district. KFK 123. (OF4: 252; Gort.8: 129) Rode Lijst: Gevoelig.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2241

%LABEL% (%SOURCE%)