Key: Step 4503. 2241

2241a. Plant met ondergedoken en met drijven-de bladen, of alleen met één van beide soorten bladen. Ondergedoken bladen met versmalde voet zittend, lancet- tot lijnvormig, 4-8 x 0,4-1 cm, 3-7-nervig. Drijvende bladen lang gesteeld, dun leerachtig, 1-6 cm lang. Vruchtjes half-cirkelrond, 1,5-2,5(-3) mm lang.

Ongelijkbladig fonteinkruid.

Potamogeton gramineus

2241b. Ondergedoken bladen alle in een korte (1-2 cm lange) steel versmald, de hogere niet langer gesteeld dan de onderste, lancetvormig, 10-25 x 1-5 cm, 9-11(-15)-nervig, de rand vrij sterk gegolfd. Drijvende bladen nooit aanwezig maar de boven-ste bladen soms met uittredende, gekromde middennerf die als een ‘stekel’ boven water uitsteekt. Vruchtjes cirkelrond, 2,5-4 mm lang.
Glanzig fonteinkruid.

Potamogeton lucens
Decision path