Potamogeton gramineus L.

Ongelijkbladig fonteinkruid
SL. 0993

Rode Lijst: Bedreigd.

Potamogeton gramineus L.
Familie Potamogetonaceae.

Diagnostische kenmerken
Plant met ondergedoken en met drijvende bladen, of alleen met één van beide soorten bladen. Ondergedoken bladen met versmalde voet zittend, lancet- tot lijnvormig, 4-8 x 0,4-1 cm, 3-7-nervig. Drijvende bladen lang gesteeld, dun leerachtig, 1-6 cm lang. Vruchtjes halfcirkelrond, 1,5-2,5 (-3) mm lang.

Hoogte bloeiende plant
0,30-1,00 m.
Bloeitijd
Juni-augustus.
Levensvorm
Hydrofyt.

Standplaats
Meestal in ondiep, stilstaand, matig voedselarm water, in vennen, poelen, sloten en duinplassen, ook op droogvallende plaatsen; soms in rivieren.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in de Pleistocene districten en de Duindistricten.
KFK 555.

Opmerkingen
De (onvruchtbare) bastaard met Potamogeton natans heeft een minder duidelijke plooi aan de voet van de drijvende bladen en bladschijfloze onderste bladen. De middelste en bovenste bladen onderscheiden zich echter van deze doordat ze enigszins doorzichtig en korter gesteeld zijn: Potamogeton xsparganifolius Fries (= Potamogeton gramineus x Potamogeton natans) (FB.5116) . Zeer zeldaam in het Kempens district, het Subcentreuroop district en het Waddendistrict (Texel). (Gort.7: 1; 28: 31).

- Op enkele plaatsen komt voor de bastaard Potamogeton xangustifolius J.Presl - Gegolfd fonteinkruid (= Potamogeton gramineus x Potamogeton lucens; synoniem: Potamotegon xzizii Koch ex Roth) (SL1004). Deze vormt (althans ogenschijnlijk) normale, 2-2,5 mm lange, min of meer half-cirkelronde vruchtjes, en is overigens intermediair tussen de ouders. Zeer zeld. op de grens van het Drents district en Laagveendistrict, en in het Kempens district. KFK 123. (OF4: 252; Gort.8: 129) Rode Lijst: Gevoelig.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2241

%LABEL% (%SOURCE%)