Orchis mascula (L.) L.

Mannetjesorchis
SL. 0887

Rode Lijst: Ernstig bedreigd. BESCHERMD!

Orchis mascula (L.) L.
Familie Orchidaceae.

Diagnostische kenmerken
Alleen de 3 bovenste bloemdekbladen helm- tot mutsvormig samengebogen, de overige opstaand tot afstaand. Spoor schuin omhoog gericht, ongeveer even lang als het vruchtbeginsel. Bladen soms gevlekt, lancetvormig met versmalde voet. Bloemdek purper of roodachtig tot lila. Lip 8-15 mm lang, diep 3-lobbig. Bovenste 3 bloemdekbladen langwerpig eirond, spits.

Hoogte bloeiende plant
0,15-0,50 m.
Bloeitijd
Eind april-begin juni.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op vochtige, kalkhoudende grond in vrij lichte loofbossen en struwelen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in het Zuidlimburgs district.
KFK 443.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 877

%LABEL% (%SOURCE%)