Key: Step 1746. 877

877a. Alle 5 bloemdekbladen helm- of mutsvormig samengebogen.

Stap 1747. 878

877b. Alleen de 3 bovenste bloemdekbladen helm- tot mutsvormig samengebogen, de 2 overige opstaand tot afstaand. Spoor schuin omhoog gericht, ca. even lang als het vrucht-beginsel. Bladen soms gevlekt, lancetvormig met versmalde voet. Bloemdek purper of roodachtig tot lila. Lip 8-15 mm lang, diep
3-lobbig. Bovenste 3 bloemdekbladen langwerpig eirond, spits.
Mannetjesorchis.

Orchis mascula
Decision path