Polypodium vulgare L.

Gewone eikvaren
SL. 0978

Polypodium vulgare L.
Familie Polypodiaceae.

Diagnostische kenmerken
Bladen in de lente verschijnend, langgesteeld, in omtrek elliptisch met afgeknotte voet. Bladsegmenten lancetvormig, ondiep getand, voet breed uitlopend; zijnerven 1-2 maal gevorkt. Sporangiƫnhoopjes gerangschikt in een rij aan weerszijden van de middennerf. Annulus met 10-14 verdikte cellen, door 1 onverdikte cel gescheiden van de aanhechting van de sporangiumsteel (sterke vergroting!).

Hoogte fertiele plant
0,10-0,40 m.
Bloeitijd
Juli-september.
Levensvorm
Geofyt-Hemikryptofyt.

Standplaats
Op droge, voedselarme, al of niet kalkhoudende grond op noordhellingen, in houtwallen, jeneverbesstruwelen en lichte loofbossen, op oude muren, in knotwilgen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Algemeen in het Duindistrict, vrij algemeen in de Pleistocene districten, vrij zeldzaam in het Zuidlimburgs district, elders zeer zeldzaam.
KFK 888.

Opmerking
Vegetatief zijn de soorten slecht van elkaar onderscheidbaar. Determinaties worden bemoeilijkt door het voorkomen van de onvruchtbare bastaard Polypodium xmantoniae
Rothm. (FB. 5270) (= Polypodium interjectum x Polypodium vulgare).

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 2188: Polypodiaceae - Eikvarenfamilie

%LABEL% (%SOURCE%)