Juncus acutiflorus Hoffm.

Veldrus
SL. 0670

Juncus acutiflorus Hoffm.
Familie Juncaceae.

Diagnostische kenmerken
Binnenste bloemdekbladen geleidelijk toegespitst, zonder topspitsje, langer dan de buitenste. Stengel rond of enigszins afgeplat. Bladen rond of zijdelings min of meer afgeplat.

Hoogte bloeiende plant
0,30-0,90 m.
Bloeitijd
Juni-september.
Levensvorm
Geofyt, Helofyt.

Standplaats
Op natte, matig voedselrijke grond in natte, onbemeste hooilanden, vooral langs beken, ook op moerassige heiden, langs vennen, aan kwelsloten; soms in natte duinvalleien.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij algemeen in de Pleistocene districten en het aangrenzend Laagveendistrict en het Fluviatiel district, vrij zeldzaam in het Zuidlimburgs district en het Waddendistrict, elders zeer zeldzaam.
KFK 888.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1714

%LABEL% (%SOURCE%)