Dactylorhiza majalis subsp. majalis

Brede orchis
SL. 0886

Rode Lijst: Kwetsbaar. BESCHERMD!

Dactylorhiza majalis subsp. majalis
Familie Orchidaceae.

Diagnostische kenmerken
Bladen schuin afstaand, meestal een hoek van meer dan 45° makend met de stengel, 3-4 x zo lang als breed (de onderste en bovenste niet meegerekend), meestal met weinig tot vele vlekken (deze in het midden zelden lichter of groen). Lip dikwijls met grote middenlob. Bloem meestal donkerpaars, zelden wit.

Hoogte bloeiende plant
0,15-0,50 m.
Bloeitijd
Mei-juli.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
In moerassige graslanden en duinvalleien.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij zeldzaam.

Opmerkingen
- Daarnaast zijn in Zeeuws-Vlaanderen planten gevonden die veel hoger (tot 1,20 m) worden dan bij Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa gebruikelijk is, en die grotere bloemen en langere bloeiwijzen bezitten. Deze komen overeen met Dactylorhiza elata (Poiret) Soó subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó - FB. 1631 (Synoniem: Orchis sesquipedalis Willd.; Atlas van de Nederlandse Flora 1: 156; Gorteria 8: 163; Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 68: 200; C.A.J. Kreutz, De Verspreiding van de Inheemse Orchideeën in Nederland, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek nr. 44, 1987.: 60). Omdat de populatie is uitgeroeid, is het niet meer mogelijk om na te gaan of dit taxon inderdaad in Nederland voorkwam.

- Dactylorhiza is een moeilijk geslacht, vooral wat betreft de allopolyploïde taxa die ontstaan zijn uit hybridisatie van Dactylorhiza incarnata en D. maculata subsp. fuchsii. In feite komen er steeds meer aanwijzingen dat deze tetraploïde taxa verscheidene malen op verschillende plaatsen ontstaan zijn. Indien deze alle apart zouden worden onderscheiden, is een juiste determinatie onmogelijk op grond van uiterlijke kenmerken. Andersom lijkt het ook onwenselijk om al deze taxa in 1 soort samen te vatten. De opvatting van Pedersen (J. Eur. Orch.36: 869) om de taxa als ondersoorten van Dactylorhiza majalis te onderscheiden wordt hier gevolgd.

- Ten onrechte is vroeger voor Nederland vermeld Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó (Orchis traunsteineri Sauter; Atlas van de Nederlandse Flora 1: 157; C.A.J. Kreutz, De Verspreiding van de Inheemse Orchideeën in Nederland, KNNV Natuurhistorische Bibliotheek nr. 44, 1987.: 131). Deze planten zijn waarschijnlijk te beschouwen als bastaarden van Dactylorhiza maculata met Dactylorhiza majalis s.l. (Zie H. Sundermann, Europäische und mediterrane Orchideen: 171.)

Deze ondersoort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 883: Ondersoorten D. majalis

%LABEL% (%SOURCE%)