Platanthera bifolia (L.) Rich.

Welriekende nachtorchis
SL. 0950

Rode Lijst: Bedreigd. BESCHERMD!

Platanthera bifolia (L.) Rich.
Familie Orchidaceae.

Diagnostische kenmerken
Helmbindsel (het groene deel van de helmknop tussen de beide helmhokjes) van de voorzijde gezien 2,5-4 maal zo lang als breed, de helmhokjes ongeveer evenwijdig naast elkaar geplaatst. Wortelbladen meestal 2, meestal langwerpig omgekeerd eirond. Stengelbladen schubachtig. Aar vrij lang, losbloemig. Bloemen vooral 's avonds welriekend, wit of iets geelachtig, de lip vaak geelachtig-groen aangelopen. Lip 8-12 mm lang, smal, ongedeeld. Spoor 2-3 maal zo lang als het vruchtbeginsel, naar de top toe weinig verbreed.

Opm. Waar de Platanthera soorten samen voorkomen (in Zuid-Limburg) treft men vaak tussenvormen aan.

Hoogte bloeiende plant
0,20-0,50 m.
Bloeitijd
Juni-juli.
Levensvorm
Geofyt.

Standplaats
Op vrij vochtige tot natte, vrij voedselarme grond in grazige heiden, veenmosrietlanden, kalkgraslanden en duinvalleien; zelden in open bossen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in het Waddendistrict, Subcentreuroopdistrct, Laagveendistrict en Zuidlimburgs district, elders zeer zeldzaam.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):

Pagina 888: Platanthera - Nachtorchis

%LABEL% (%SOURCE%)