Key: Step 1775. Platanthera - Nachtorchis

888a. Helmbindsel (groene deel van helmknop tussen beide helmhokjes) van voorzijde gezien 2,5-4x zo lang als breed, helmhokjes ongeveer evenwijdig naast elkaar geplaatst (fig. a). Wor-telbladen meestal 2, meestal langwerpig omge-keerd eirond. Stengelbladen schubachtig. Aar vrij lang, losbloemig. Bloemen vooral ’s avonds welriekend, wit of iets geelachtig. Spoor 2-3x zo lang als het vruchtbeginsel, naar de top toe weinig verbreed. Welriekende nachtorchis.

Platanthera bifolia

888b. Sterk gelijkend op de vorige, maar helmbindsel van de voorzijde gezien minder dan 2x zo lang als breed, de helmhokjes bovenaan (zie fig. b) dichter bij elkaar dan onderaan; spoor voor de top meestal verbreed.

Bergnachtorchis.

Platanthera montana
Decision path