A. Inleiding

De tweede versie van de Heukels' Interactieve Flora van Nederland (HIFN-2) is gebaseerd op de Flora als boek (R. van der Meijden (2005)). Heukels' Flora van Nederland, ed. 23, eerste druk. Wolters-Noordhoff, Groningen. ISBN 90 01 58344 X). In deze geheel vernieuwde 23ste editie zijn de nieuwste evolutionaire inzichten op basis van wereldwijd DNA-onderzoek verwerkt en is het standaardwerk over de Flora van Nederland.
Deze applicatie bevat dezelfde soorten onder dezelfde namen, en dezelfde determinatiesleutel als de papieren Heukels' Flora. Daarmee kiest HIFN-2 voor kwaliteit: gegarandeerd goed werkende determinatiesleutels, de meest actuele gegevens over de verspreiding van de soorten in Nederland, en de kritische evaluatie van de West-Europese taxonomische stand van de kennis. De tekst is nagenoeg, maar niet helemaal identiek aan de 23 editie van Heukels' Flora van Nederland. Een paar wijzigingen op weg naar editie 24 zijn al doorgevoerd.

Maar HIFN-2 is meer. Het meest in het oog springend zijn de talloze illustraties (ruim 9000). Daarnaast bevat HIFN-2 een geheel nieuwe en zeer actuele verspreidingsatlas op basis van gegevens van FLORON. In totaal wordt in deze applicatie informatie gegeven over 2020 soorten, ondersoorten en varieteiten verdeeld over 136 plantenfamilies. Voor het identificeren van deze soorten is een determinatiesleutel met 2521 dichotome vragen aanwezig en een op een data matrix gebaseerde sleutel. Botanische termen worden verklaard in de verklarende woordenlijst. De Index geeft een alfabetisch overzicht van zowel de wetenschappelijke namen als de synoniemen. De Hogere Taxa staan onder een aparte tab. Ook de nederlandse naam is te vinden onder een aparte tab, evenals de bastaarden, die naar beide oudersoorten gelinkt zijn.

In dit inleidende deel van het programma vindt u naast de inleidende hoofdstukken uit de 23ste editie en het voorwoord daarin (B. De 23ste druk, C. Soorten en soortsvorming, D. Andere indeling plantenfamilies, E. Overzicht klassen, ordes en families, F. Samenstelling wilde flora en G. Verspreiding in Nederland) ook uitleg over het programma (A1. Soorten, ondersoorten en variƫteiten, A2. Determinatiesleutels en A3. Verspreidingsgegevens (Altlas)) en informatie over het Nationaal Herbarium (J. Nationaal Herbarium Nederland), Stichting Floron (I. Stichting FLORON), Gorteria (K. Gorteria) en Rode Lijst soorten (H. Rode lijst planten). Tevens wordt iets over de herkomst van de gebruikte illustraties verteld ( A4. Tekeningen en A5. Dia's). De aangehouden spelling van de Nederlandse namen wordt toegelicht in A6. NIBI-spelling. Daarnaast zijn er nog lijsten met nieuwe (222) en vervallen (75) soorten en met naamsveranderingen (72) ten opzichte van ed. 22 opgenomen (E1. Nieuwe soorten, E2. Naamsveranderingen en E3. Vervallen soorten).
Geaccepteerde Nederlandse en wetenschappelijke namen worden vet gedrukt, terwijl synoniemen schuin gedrukt worden.