Key: Step 635. Montia - Bronkruid

325a. Bladen tamelijk duidelijk gesteeld, ruitvormig tot eirond. Zaden met het blote oog dof, aan alle kanten voorzien van relatief grove knobbeltjes die even breed zijn als de mazen van de zaadhuid (met een sterke vergroting te beoordelen).

Klein bronkruid.

Montia minor

325b. Bladen onduidelijk gesteeld, smal spatelvormig tot langwerpig omgekeerd-eirond. Zaden met het blote oog (vrij) sterk glanzend, geheel glad of met fijne uitsteekseltjes die aanzienlijk smaller zijn dan de mazen van de zaadhuid (met een sterke vergroting te beoordelen).

Groot bronkruid.

Montia fontana
Decision path