Key: Step 865. 442

442a. Bloemstelen even lang als of langer dan de kelkbuis. Steeltjes van de 3 blaadjes zeer kort en ongeveer gelijk van lengte. Kroonbladen oranje-geel, na de bloei min of meer kleurloos, 2-3 mm lang. Hoofdjes
1-7(-12)-bloemig, na de bloei waaiervormig.

Draadklaver.

Trifolium micranthum

442b. Bloemstelen korter dan de kelkbuis. Steeltje van het eindelingse blaadje langer dan dat van de zijdelingse blaadjes (ten minste bij de middelste en bovenste bladen). Kroonbladen geel, na de bloei geelbruin, 3-3,5 mm lang. Hoofdjes 3-15(-25)-bloemig, na de bloei kegelvormig (doordat de bloemen schuin teruggeslagen zijn).

Kleine klaver.

Trifolium dubium
Decision path