Key: Step 962. 487

487a. Vruchtbeginsel(s) 2 tot vele, elk met een eindelingse stijl of stempel.

Stap 963. 488

487b. Vruchtbeginsels 5, elk aan de voet vergroeid met de centrale stijl.

Familie Limnanthaceae - Moerasbloem-familie.

Stap 1255. Limnanthaceae - Moerasbloemfamilie
Decision path