Key: Step 980. Potentilla - Ganzerik

500a. Wortel-, stengel- en schutbladen handvormig samengesteld: alle blaadjes vanuit 1 punt ontspringend (zeer zelden enkele onderste bladen 5-tallig geveerd).

Stap 981. 501

500b. Alle wortel- en stengelbladen en soms ook de schutbladen veervormig samengesteld: ten minste de onderste 2 blaadjes niet op dezelfde hoogte aangehecht als de bovenste.

Stap 1002. 511
Decision path