Key: Step 1099. 559

559a. Bladen van onderen (vooral in basale deel) langs de zijden van middennerf behaard, zijnerven niet of alleen aan de voet behaard. Zijnerven talrijk, tot 60 paar, waarvan tot 15 paar doorgaand tot de rand, deze van onderen niet of nauwelijks uitspringend. Bladen van bo-ven kaal en glanzend, iets leerachtig. Plant zon-der worteluitlopers. Kroonbladen 2,5-4 mm lang. Vrucht aan voet met blijvend 'kroontje' (de kelkbuis). Amerikaanse vogelkers.

Prunus serotina

559b. Bladen van onderen (vooral in basale deel) langs nerfoksels behaard, middennerf tus-sen opeenvolgende zijnerven kaal. Zijnerven
7-12 paar, evenals een deel van de fijnere nervatuur van onderen duidelijk uitspringend. Bladen van boven met korte haren in de groeven van middennerf en zijnerven, mat, kruidachtig. Plant met worteluitlopers. Kroon-bladen 6-10 mm lang. Kelkbuis tijdens de vruchtrijping afvallend. Gewone vogelkers.

Prunus padus
Decision path