Key: Step 1576. Torilis - Doornzaad

792a. Schermen eindelings, lang gesteeld. Beide delen van de vrucht met stekels bezet.

Stap 1577. 793

792b. Schermen zijdelings, min of meer zittend, kluwenvormig, zeer klein, armbloemig. Bladen 1- of 2-voudig geveerd met veer-spletige blaadjes. Omwindselbladen 0. Schermen met 2 of 3 stralen. Vrucht in vooraanzicht elliptisch, 2,5-3,5 mm lang; naar buiten gerichte deelvrucht dicht bezet met lange stekels, andere deelvrucht wrattig.

Knopig doornzaad.

Torilis nodosa
Decision path