Key: Step 1964. Convulvulus - Winde

981a. Steelbladen groot, de kelk bedekkend, eirond. Stempellobben elliptisch of langwerpig.

Stap 1965. 982

981b. Steelblaadjes klein, ongeveer halverwe-ge de bloemsteel geplaatst. Stempellobben draadvormig. Plant kaal of weinig behaard. Bladen langwerpig tot eirond, meestal met pijl- of spiesvormige voet. Stengel windend of lig-gend. Buitenste kelkbladen langwerpig of elliptisch, stomp of uitgerand. Bloemkroon geheel wit of roze, óf met meer of minder duidelijke, roze of witte strepen, 5 of meer malen zo lang als de kelk. Akkerwinde.

Convolvulus arvensis
Decision path