Key: Step 1995. 995

995a. Bladen eirond of elliptisch, zelden lancetvormig. Aarstelen rolrond, zwak gestreept. Kelkslippen 4.

Stap 1996. 996

995b. Bladen lancet- tot lijnlancetvormig, zelden breder. Aarstelen duidelijk gegroefd. Kelkslippen schijnbaar 3, doordat beide voorste vergroeid zijn. Aren eivormig tot cilindrisch. Schutbladen meestal droogvliezig, eirond, toegespitst, min of meer kaal. Bloemkroon doorschijnend, de slippen spits. Helmdraden geelachtig wit. Doosvrucht 2- of 3-zadig.

Smalle weegbree.

Plantago lanceolata
Decision path