Key: Step 2127. Ondersoorten van O. vernus

1064a. Vertakkingen (0-)2-8 paar, een hoek van 45°-90° met de hoofdas makend. Schutbladen gewoonlijk korter dan tot even lang als de bloemen. Eerste bloem op de (6e-) 10e-20e knoop.

Rode ogentroost.

Odontites vernus subsp. serotinus

1064b. Vertakkingen (0-)1-4 paar, meestal vrij hoog op de stengel beginnend, takken een hoek van hoogstens 45° met de hoofdas makend. Schutbladen gewoonlijk langer dan de bloemen. Eerste bloem op de 6e-13e knoop. Kelktanden 3-hoekig-lancet- tot lancetvormig, zelden breder, meestal spits, even lang als tot langer, zelden korter dan de kelkbuis.

Akkerogentroost.

Odontites vernus subsp. vernus
Decision path