Key: Step 3132. 1564

1564a. Kluwens van de hoofdjes door bladen omgeven. Stengel van de voet af uitgespreid vertakt. Bladen met versmalde voet. Omwindselbladen bruin- of geelachtig. Bloemkroon geelachtig wit.

Moerasdroogbloem.

Gnaphalium uliginosum

1564b. Kluwens van de hoofdjes zonder bladen. Stengels onvertakt of met van de voet opstijgende zijtakken. Bladen met halfstengelomvattende voet. Omwindselbladen geelachtig wit. Bloemkroon oranje.

Bleekgele droogbloem.

Gnaphalium luteo-album
Decision path