Key: Step 3320. 1655

1655a. Omwindsel al of niet met witte, vlokkige beharing, daarnaast zonder of met enkele lange haren, deze zonder of zelden met enige gelige klierknopjes. Stengel zonder tussenschotten. Planten minder dan 1 meter hoog. Bladen met tegen de stengel aangedrukte ronde tot spitse oortjes.

Stap 3321. 1656

1655b. Omwindsel met talrijke zwarte klier-haren. Stengel met tussenschotten, deze telkens op een andere plaats met een door-boring. Plant meestal hoger dan 1 meter. Bladen met spitse of toegespitste, iets afstaan-de oortjes aan de voet. Nootjes met sterk verdikte, zwak dwars geribbelde lengteribben, tussen de ribben glad, strokleurig, ca. 4 mm lang.
Moerasmelkdistel.

Sonchus palustris
Decision path