Key: Step 4088. 2032

2032a. Planten 1-jarig, gemakkelijk uit de grond te trekken.

Stap 4089. 2033

2032b. Planten overblijvend, dichte pollen vormend.

Pijpenstrootje.

Molinia caerulea
Decision path