Key: Step 4092. 2036

2036a. Bladschede over een groot deel van zijn lengte kort behaard langs de randen, plant verder nagenoeg kaal.

Kransnaaldaar.

Setaria verticillata

2036b. Bladschede voornamelijk in het bovenste deel kort behaard en eveneens behaard op de grens van blad en bladschede.

Groene naaldaar.

Opm. Bovengenoemde verschillen tussen beide soorten gaan niet altijd op.

Setaria viridis
Decision path