Key: Step 4630. 2298

2298a. Stengel op de knopen zonder of met enkele korte bijwortels. Plant meestal met fijn verdeelde ondergedoken bladen. Bloemen alleenstaand, minstens 5 mm groot.

Ranunculus - Waterranonkel.
Familie Ranunculaceae - Ranonkelfamilie.

Stap 1180. Waterranonkels

2298b. Stengel op de knopen met talrijke bijwortels. Ondergedoken bladen afwezig. Bloemen, indien aanwezig, in een hoofdje en veel kleiner dan 5 mm.

Grote waternavel.

Hydrocotyle ranunculoides
Decision path