Key: Step 4694. 2337

2337a. Twijgen blijvend dicht grauw of zwartachtig behaard. Bladen 4-7 x zo lang als breed, 2-3 cm breed, (8-)10-20 cm lang. Hout van de 2-4 jarige takken met verspreide, enigszins verheven lijsten (het beste te zien door van een verse tak een reepje bast af te trekken). Bladsteel 1-1,5(-2) cm lang. Steunbladen lancetvormig, spoedig afvallend.

Duitse dot.

Salix dasyclados

2337b. Twijgen in de jeugd grijsachtig behaard, spoedig verkalend en geel. Bladen 7-20 x zo lang als breed, 0,5-1,5 cm breed, 10-25 cm lang. Hout onder de bast glad. Bladsteel 0,5-1,5 cm lang. Steunbladen lancetvormig, spoedig afvallend.

Katwilg.

Salix viminalis
Decision path