Key: Step 5063. 2513

2513a. Vruchtdragende katjes over de gehele lengte ongeveer even breed, alleenstaand. Schutbladen van de vrouwelijke bloemen niet houtig wordend, tegelijk met de vruchten afval-lend. Meeldraden 2, de helmknoppen met vrije helmhokjes (zie Figuur), daardoor schijnbaar 4 meeldraden per bloempje aanwezig. Bast van stam en oude takken wit, in horizontale banden verwerend.
Betula - Berk.

Stap 4777. Betulaceae, Betula

2513b. Vruchtdragende katjes in het midden het breedst, meestal met 3-5 bijeen. Schutbladen van de vrouwelijke bloemen houtig wordend, blijvend. Meeldraden 4, de helmknoppen met vergroeide helmhokjes (zie Figuur). Bast van stam en takken zwart of grijs, niet in banden verwerend.

Alnus - Els.

Stap 4772. Betulaceae, Alnus
Decision path