Key: Step 201. 110

110a. Bladen in de steel versmald, alle wortelstandig. Bloemen in eenzijdige, pluimvormig gerangschikte aren.

Limonium - Lamsoor.

Zie Opmerking 110a.jpg

Stap 202. Limonium - Lamsoor

110b. Bladen hartvormig, op één na wortelstandig. Bloemen alleenstaand.

Parnassia - Parnassia.

Parnassia palustris
Decision path