Key: Step 407. Diplotaxis - Zandkool

215a. Kroonbladen 8-14 mm lang. Vrucht 2-6 cm lang, boven de invoeging van de kelk duidelijk gesteeld. Bladen veerspletig tot veerdelig, met smalle slippen, de eindslip lijnlancetvormig. Bloemstelen 3-4 x zo lang als de kelk. Stengel meestal geheel bebladerd, aan de voet vaak iets houtig.

Grote zandkool.

Diplotaxis tenuifolia

215b. Kroonbladen 4-7,5 mm lang. Vrucht
1,5-4,5 cm lang, boven de invoeging van de kelk niet of zeer kort gesteeld. Bladen bochtig getand tot veerspletig, de eindslip 3-toppig. Bloemstelen tot 2 x zo lang als de kelk. Stengel alleen aan of bij de voet bebladerd, kruidachtig.

Kleine zandkool.

Diplotaxis muralis
Decision path