Key: Step 414. 219

219a. Stengel opstijgend of rechtopstaand. Bloemen in eindelingse trossen, zonder (of alleen bij de onderste bloemen met) schutbladen aan de voet.

Stap 415. 220

219b. Stengel liggend. Bloemen alleenstaand of met 2 of 3 bijeen in de oksels van stengelbladachtige schutbladen.

Liggende raket.

Sisymbrium supinum
Decision path