Key: Step 478. 255

255a. Planten reukloos. Wortelbladen liervormig veerspletig tot veerdelig met eironde, getande tot ingesneden slippen. Middelste stengelbladen lancetvormig, spits, gezaagd, soms gaafrandig, soms dieper gedeeld. Vruchten 2-3,5 mm breed. Zaden aan een zijde gekield of gerand.

Stap 479. 256

255b. Plant met onaangename geur. Wortelbla-den (in vruchttijd afgestorven) 1-2-voudig veerdelig met breed lijnvormige, stompe slippen. Middelste en bovenste stengelbladen lijn-spatelvormig, stomp, gaafrandig, zelden dieper gedeeld. Kroonbladen ontbrekend. Vruchten 1,5-2 mm breed, ca. 1,3 x 0,6 mm. Stengel en bladen met korte, rechte of iets gebogen, stompe haren (loep). Steenkruidkers.

Lepidium ruderale
Decision path