Key: Step 623. 320

320a. Kelkbladen elliptisch tot omgekeerd eirond, vrij stomp. Bladen kaal, die van bloeiende stengels 3-hoekig-eirond, stomp, met brede voet, die van niet bloeiende stengels elliptisch, alle met doorschijnende puntjes; bladrand zonder zwarte punten. Bloemknoppen van buiten rood aangelopen. Kroonbladen geel, aan rand met zwarte klieren.

Fraai hertshooi.

Hypericum pulchrum

320b. Kelkbladen lancetvormig, spits. Bladen aan de onderzijde met zeer korte afstaande of aanliggende haartjes, eirond tot lancetvormig, vrij spits, met versmalde voet, alleen de bovenste met doorschijnende puntjes; bladrand met zwarte punten. Kroonbladen bleekgeel, onbeklierd.

Berghertshooi.

Hypericum montanum
Decision path