Key: Step 736. 379

379a. Bladen geveerd, met 2-6 paar blaadjes.

Stap 737. 380

379b. Bladen zonder blaadjes; bladsteel en bladspil verbreed, een lijnvormig, grasachtig en groen fyllodium vormend, dit tot 13 cm lang. Steunblaadjes zeer klein, half-spiesvormig. Bloemtros 1- of 2-bloemig; bloem rood, zelden wit, 8-18 mm lang.

Graslathyrus.

Lathyrus nissolia
Decision path