Key: Step 825. 423

423a. Blaadjes ongevlekt.

Stap 826. 424

423b. Blaadjes meestal paarsbruin gevlekt. Rugnerf van de vrucht gegroefd. Zaden door tussenschotten gescheiden; aderen op de windingen van de vrucht boogvormig of zwak
S-vormig gekromd; windingen vrij dun, los aaneensluitend of van elkaar afstaand; stekels onderaan afgeplat en gegroefd. Steunblaadjes ondiep tot diep getand.

Gevlekte rupsklaver.

Medicago arabica
Decision path