Key: Step 952. 481

481a. Grootste diameter (‘hoogte’) van de bloemkroon 15-25 mm of meer (zie echter de bastaard Viola arvensis x Viola tricolor). Kroonbladen duidelijk langer dan de kelkbladen.

Stap 953. 482

481b. ‘Hoogte’ van de bloemkroon 8-12(-15) mm. Kroonbladen korter tot iets langer dan de kelkbladen (zie echter opm. hierna), gewoonlijk roomwit tot geel, soms de bovenste geheel of deels paars. Spoor ongeveer even lang als de kelkaanhangsels. Stengel onvertakt of aan de voet vertakt.

Akkerviooltje.

Viola arvensis
Decision path