Key: Step 954. 483

483a. Plant met ondergrondse uitlopers, los zodevormend. Onderste bladen eirond, boven-ste lancetvormig. Steunblaadjes meestal onge-veer handdelig. Kelkbladen ca. 7-9 mm lang. Bloemkroon 2-2,5 cm ‘hoog’, meestal geel, soms geelwit of de bovenste 2 of zelden alle kroonbladen paars of blauwpaars. Spoor
1-3(-4) mm voorbij de kelkaanhangsels reikend, zelden even lang als deze.
Zinkviooltje.

Viola lutea subsp. calaminaria

483b. Plant met vertikale wortelstok, zich ver-takkend in meestal vele, opstijgende stengels. Bladen lancet- tot lijnlancetvormig, de onderste eirond tot rondachtig, meestal enigszins vlezig. Steunblaadjes veerdelig. Kelkbladen ca. 5-7 mm lang. Bloemkroon 1,5-2 cm ‘hoog’, variabel van kleur, blauw- of roodpaars met wit en licht-geel, of geheel paars, geelachtig of witachtig. Spoor ca. 1,5-3 mm voorbij de kelkaanhang-sels reikend. Duinviooltje.

Viola curtisii
Decision path