Key: Step 975. 499

499a. Haren aan de zijdelingse of aan alle bloemstelen naar voren gericht, schuin afstaand of aangedrukt. Schijnvrucht aan de voet omgeven door een krans van haren, verder kaal, tot bij de voet met vruchtjes bezet. Bloemen 2-slachtig.

Bosaardbei.

Fragaria vesca

499b. Haren aan alle bloemstelen afstaand tot teruggeslagen. Schijnvrucht tussen de vruchtjes met enkele haren, in het onderste deel meestal zonder vruchtjes. Bloemen merendeels 1-slachtig, planten dikwijls 2-huizig en dan vaak geen vruchten vormend.

Grote bosaardbei.

Fragaria moschata
Decision path