Key: Step 1012. Geum - Nagelkruid

515a. Bloemen rechtopstaand. Kelk groen, aan de vrucht teruggeslagen. Kroonbladen afstaand, geel, omgekeerd eirond, ongenageld, ca. even lang als de kelk, 3-7 mm lang. Vruchthoopjes in de kelk zittend. Vruchtjes kort borstelig, het onderste stijllid kaal of met kleine klieren (loep!), omstreeks 3-4 x zo lang als het aan de voet behaarde bovenste lid.

Stap 1013. 516

515b. Bloemen knikkend. Kelk van buiten rood-bruin, aan de vrucht rechtopstaand. Kroonbla-den rechtopstaand, lichtgeel, roodachtig aange-lopen, omgekeerd eirond, genageld, iets korter tot iets langer dan de kelk, 8-12 mm lang. Vruchthoopjes boven de kelk gesteeld. Vruchtjes zacht behaard, het onderste stijllid behaard, omstreeks even lang als het geveerde bovenste. Steunblaadjes klein.
Knikkend nagelkruid.

Geum rivale
Decision path