Key: Step 1095. 557

557a. Struik. Bladstelen 1,5-3 cm lang, aan de top zonder klieren. Bladschijf tot 8 cm lang, reeds in de bloeitijd leerachtig en van onderen kaal wordend. Vrucht rood of zwartachtig (bij sommige cultivars soms geelachtig).

Zure kers.

Prunus cerasus

557b. Boom. Bladstelen 3-7 cm lang, overwegend aan de top met klieren. Bladschijf tot 15 cm lang, in de bloeitijd dun, rimpelig en van onderen min of meer behaard. Vrucht rood of zwartachtig, soms geelachtig.

Zoete kers.

Prunus avium
Decision path